نحوه پرداخت

با توجه به اینکه هنوز درگاه پرداخت آنلاین راه اندازی نشده روش های زیر برای پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد .

شماره کارت : 8562 – 5115 – 9975 – 6037   به نام رسول خوشخو نوروزانی بانک ملی

شماره حساب : 0300440517000   به نام رسول خوشخو نوروزانی بانک ملی

ارسال رسید پرداخت از طریق وات ساپ به شماره 09379257301

یا ارسال از طریق تلگرام به آی دی @program_Rkh

فایل zip مربوطه از طریق وات ساپ یا تلگرام برای شما ارسال می گردد .